LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Warunki uczestnictwa

Warunkiem wzięcia udziału w konferencji EFNI 2012 jest przejście dwuetapowego procesu rejestracji uczestników, który odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.efni2012.efni.pl w zakładce Rejestracja, oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej.

Pierwszym etapem jest tzw. rejestracja wstępna, w ramach której uczestnik podaje dane osobowe oraz kontaktowe, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, a także wybiera właściwą opcję oferty uczestnictwa (pełna oferta została podana na stronie Rejestracji). Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane w ciągu trzech dni roboczych od daty rejestracji wstępnej na adres e-mail podany przez osobę zgłaszającą.

Rejestracja szczegółowa jest możliwa po zalogowaniu do indywidualnego formularza rejestracyjnego z wykorzystaniem loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail podany podczas rejestracji wstępnej, natomiast hasło zostaje przesłane uczestnikowi w komunikacie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa po ukończeniu rejestracji wstępnej. W trakcie rejestracji szczegółowej uczestnik przekazuje dane płatnika, notkę biograficzną uczestnika konferencji (do 300 znaków) oraz fotografię twarzy uczestnika niezbędną do przygotowania indywidualnego identyfikatora EFNI.

Wpisanie na listę uczestników konferencji EFNI następuje po zaksięgowaniu na koncie organizatora opłaty akredytacyjnej zgodnie z danymi na fakturze pro-forma, która zostaje przesłana po ukończeniu procesu rejestracji. Potwierdzeniem dokonania opłaty jest przesłanie przez organizatora na adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracyjnego stosownego komunikatu wraz z fakturą VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w EFNI 2012 znajdują się w Regulaminie Konferencji Europejskie Forum Nowych Idei Sopot 2012.