LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Wydarzenia towarzyszące

[wptabs type=”accordion” mode=”horizontal”]
[wptabtitle] 1 | Intel Business Challenge Europe – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

Jednym z wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Nowych Idei była siódma edycja Intel Business Challenge Europe, konkursu dla studentów i absolwentów wyższych uczelni na najlepsze projekty biznesowe oparte o nowe technologie.

Swoje pomysły zaprezentowały w Sopocie 24 zespoły z 15 krajów. Ostatecznie rywalizację wygrało pięć drużyn z Danii, Bułgarii i Francji. Otrzymały one nagrody o wartości 120 tysięcy dolarów za projekty w dziedzinie biochemii, przetwarzania obrazu analizy chemicznej w podczerwieni, technologii i energii słonecznej. Europejscy zwycięzcy IBC Europe będą  rywalizować w Intel® Global Challenge – światowym finale konkursu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, w listopadzie 2012 roku.

Intel Business Challenge Europe organizowany jest przez  Intel, w partnerstwie z  funduszem INVESTIN oraz Junior Achievement – Young Enterprise.

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 2 | Konkordia – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]
W dniach 25-26 września w Sopocie odbyła się Konkordia III  – jedna z największych w Polsce konferencji na temat współpracy przedstawicieli III sektora, biznesu, społeczników i samorządowców.

Tematem przewodnim tegorocznej debaty, wykładów i warsztatów było „Zwiększanie efektywności”. Eksperci z różnych dziedzin – w tym CSR, ekologii, fundraisingu i wolontariatu – dyskutowali nad metodami profesjonalizacji III sektora, efektywnym pozyskiwaniem środków na działalność, łączeniem ideologii z biznesem i skutecznym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Prelegentami Konkordii byli m.in. Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange, Krzysztof Kaczmar, prezes Fundacji Kroneneberga i Thomas Osburg, dyrektor ds. Corporate Affairs na Europę z Intel Corporation.

Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jerzy Buzek, patron honorowy Konkordii.

 

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 3 | Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]
Podczas Europejskiego Forum Nowych Idei głos młodych uczestników konferencji reprezentowała Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy.

Co roku kilkudziesięciu młodych przedstawicieli biznesu, społeczności akademickiej i organizacji pozarządowych z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego przyjeżdża do Trójmiasta, by dyskutować o wyzwaniach stojących przed Europą.

Przed rozpoczęciem tegorocznej edycji projektu uczestnicy zostali poproszeni o wybranie tych spośród problemów poruszanych podczas EFNI, których rozwiązanie – w ich ocenie – jest gwarantem pomyślnego rozwoju Starego Kontynentu.

Najczęściej powtarzające się pomysły zostały wybrane jako przedmiot warsztatów. Wspólnie z trenerami oraz zaproszonymi gośćmi, uczestnicy Akademii starali się znaleźć odpowiedzi na pytania korespondujące z trzema tematami paneli dyskusyjnych EFNI: „Czego biznes oczekuje od uniwersytetów przyszłości?”, „Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni świat?” i „Koniec ery innowacji?”.

Efekt pracy uczestników Akademii Obywatelskiej to zestaw  praktycznych rekomendacji w wyżej wymienionych obszarach.

Współorganizatorami projektu są: PricewaterhouseCoopers oraz Intel. Wsparcia udzieliły również Fundacja Konrada Adenauera, Miasto Gdańsk oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

[/wptabcontent]
[/wptabs]