LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Warsztaty – Kariera i rodzina

W tym roku, w ramach EFNI, po raz pierwszy zorganizowaliśmy warsztaty otwarte dla gości niebędących uczestnikami  Forum. Wszystkich chętnych zaprosiliśmy do Państwowej Galerii Sztuki, gdzie mogli uczestniczyć w dwóch sesjach zajęć prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

CZĘŚĆ I: EGOISTA CZY ALTRUISTA? JAK MĄDRZE BUDOWAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U DZIECKA? – podsumowanie
Piątek | 28 września 2012 | 11.00 – 12.15 | Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, Sopot

Wprowadzenie: Zofia Dzik, prezes Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania

Prowadzenie: Barbara Smolińska, dyrektor Pracowni Dialogu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Podczas I części warsztatów Barbara Smolińska z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tłumaczyła, że podstawowymi elementami budującymi ich poczucie wartości są m.in.: miłość i przyzwolenie na popełnianie błędów oraz umiejętne stawianie granic i rozróżnienie pomiędzy pełna akceptacją dla dziecka a akceptacją jego zachowania.

CZĘŚĆ II: ZWIĄZEK W KRYZYSIE. JAK NA NOWO ROZBUDZIĆ UCZUCIE? – podsumowanie
Piątek | 28 września 2012 | 12.45 – 14.00 | Państwowa Galeria Sztuki, Plac Zdrojowy 2, Sopot

Wprowadzenie: Zofia Dzik, prezes Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania

Prowadzenie:

Zbigniew Izdebski, kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Jacek Santorski, współwłaściciel Values – Grupa Firm Doradczych, dyrektor generalny Laboratorium Psychologii Zdrowia

W części drugiej – dotyczącej kryzysu w związku – znany psycholog biznesu Jacek Santorski i wybitny seksuolog Zbigniew Izdebski przekonywali, że kryzys, zarówno w życiu zawodowym jak również prywatnym oznacza także szansę. Zmierzenie się z nim, zamiast unikania sprawi, że z sytuacji kryzysowej możemy wyjść mocniejsi.