LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Rekomendacje

Drodzy Paneliści i Uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei 2012,

Podczas tegorocznej edycji Forum odbyło się 5 sesji plenarnych, 15 paneli dyskusyjnych, 4 debaty specjalne, 2 kontrapunkty. Wzięło w nich udział ponad 1100 uczestników z Polski i świata.

Podczas Gali Zamknięcia Forum 28 września br. w Sopocie przedstawiliśmy Państwu Deklarację Sopocką 2012 zawierającą postulaty środowiska biznesu skierowane do rządów krajów UE i instytucji unijnych oraz wstępne rekomendacje wynikające z sesji plenarnych tegorocznego EFNI. Obiecaliśmy wtedy, że wkrótce przedstawimy pełen zestaw rekomendacji, będących pokłosiem wszystkich debat na naszym Forum.

Każdą z debat opisaliśmy, uwzględniając zgłaszane podczas nich ciekawe myśli, wnioski i postulaty. Na tej podstawie po każdym z wydarzeń programowych przygotowaliśmy też pakiety szczegółowych rekomendacji. Znajdą je Państwo w zakładce Rekomendacje.

Wszystkich uczestników EFNI2012, którzy chcieliby zabrać głos w sprawie rekomendacji, komentując je lub wzbogacając o dodatkowe przemyślenia, zapraszamy do nadsyłania uwag. Czekamy na nie do 10 listopada br. Po tym terminie dokonamy ostatecznej redakcji i – podobnie jak w roku ubiegłym – roześlemy rekomendacje do adresatów.

Uwagi prosimy nadsyłać na adres: efni@pkpplewiatan.pl, z adnotacją: Uwagi do rekomendacji,

Zespół programowy Europejskiego Forum Nowych Idei

 

SESJE PLENARNE

1. Europejskie interesy i obowiązki wobec świata

2. Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna

3. Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?

4. Czy parytety i kwoty mają sens?

5. Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie

PANELE DYSKUSYJNE

1. Jak powinien wyglądać nowy ład finansowy?

2. Unia Europejska – scenariusze przyszłości

3. Koniec ery innowacji?

4. Czego biznes oczekuje od uniwersytetów przyszłości?

5. Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni świat?

6. Czy UE przeżyje bez europejskich mediów publicznych?

7. Europa – Stany Zjednoczone. Przyszłość transatlantyckiego przywództwa

8. Europa i Chiny: w kierunku strategii win-win

9. E-gospodarka – szansa dla Europy i Polski

10. Jak demografia zmieni gospodarczą, polityczną i społeczną mapę świata?

11. Start-up Europe

12. Czy energetyczna (r)ewolucja uratuje świat?

DEBATY SPECJALNE

1. Co zrobić, by za 20 lat Polska znalazła się w gronie G20?

2. Co kupować, co tworzyć samemu? Co ma być specjalnością polskiej gospodarki?

3. Jakich zmian potrzebuje świat? Jak rozwiązać problem narastających nierówności społecznych?

4. CSR = listek figowy?

KONTRAPUNKTY

1. Czy Unia Europejska zabija konkurencyjność Europy?

2. Czy Zachodowi grozi ustrojowa rewolucja?