LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Kontrapunkty

Kontrapunkt EFNI to moderowana dyskusja „jeden na jednego” wybitnych przedstawicieli gospodarki i nauki na temat fundamentalnych kwestii ekonomicznych, politycznych, społecznych.

[wptabs type=”accordion” mode=”horizontal”]
[wptabtitle] 1 | Czy Unia Europejska zabija konkurencyjność Europy? – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

PODSUMOWANIE

Kryzys zadłużeniowy, którego efekty – cięcia budżetowe, rosnące bezrobocie, spadające bezpieczeństwo socjalne – odczuwają niemal wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, obnażył wyraźną niemoc istniejących rozwiązań instytucjonalno-prawnych Wspólnoty.
Profesor Buzek zwracał jednak uwagę na to, iż budowanie konkurencyjności Unii musi rozpocząć się od zwalczenia obecnego kryzysu strefy euro. Stąd podejmowane działania na forum całej UE w postaci pakietów antykryzysowych i koncepcji kontroli dyscypliny budżetowej poszczególnych jej członków. Były przewodniczący parlamentu Europejskiego akcentował również, iż należy zaakceptować fakt, że zwiększona współzależność gospodarcza wymaga bardziej zdecydowanych i spójnych działań również na poziomie politycznym.

Jan Kulczyk podkreślił natomiast, że środki finansowe przeznaczone dotychczas na
działania antykryzysowe nie wynikały z racjonalnych decyzji, ale z dyktatu rynków i decyzji politycznych.

Największe emocje panelistów rozbudził spór o genezę kryzysu gospodarczego. Zdaniem Jerzego Buzka, za jego wybuch odpowiada skrajna nieodpowiedzialność niektórych sfer biznesowych. Według Jana Kulczyka, wina nie tkwi w mentalności ludzi, ale w złych regulacjach UE. Przewodniczący rady nadzorczej Kulczyk Investments podkreślał, że jest za ratowaniem Unii. – Tylko, jak to zrobić? – pytał. – Zamiast wydawać miliardy  na ratowanie Grecji, trzeba inwestować w budowanie rynków zbytu dla Europy, dla jej ekspansji gospodarczej – przekonywał, wskazując Afrykę jako nowy, wielki rynek zbytu.

WNIOSKI

•    Polityka antykryzysowa wewnątrz Wspólnoty Europejskiej powinna niwelować wzrost nastrojów egoistycznych. Zarówno dla biznesu, jak i polityki nie ma odwrotu od integracji europejskiej.

•    Odpowiedzią na malejącą konkurencyjność Europy mogą być fundusze strukturalne, jednak ich oddziaływanie powinno dotyczyć przede wszystkim innowacyjności i sfery badawczo-rozwojowej.

W kontrapunkcie wzięli udział:

Jerzy Buzek, Parlament Europejski, Polska
Jan Kulczyk, Kulczyk Investments, Polska
Dyskusję moderował: Piotr Chęciński, TVP Info, Polska

 

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

[/wptabcontent]
[wptabtitle] 2 | CZY ZACHODOWI GROZI USTROJOWA REWOLUCJA? – podsumowanie[/wptabtitle]
[wptabcontent]

PODSUMOWANIE

– We współczesnej demokracji wyborcy są manipulowani przez wielkie korporacje i coraz częściej głosują wbrew własnym interesom – dowodził Benjamin R. Barber. – Wyborcy nie są idiotami. Ich decyzje w wielu przypadkach wynikają z systemu wartości i religii – ripostował Aleksander Smolar.

Zdaniem Benjamina R. Barbera, dwa najpoważniejsze zagrożenia dla demokracji zachodnich to rosnąca rola zamożnych darczyńców w finansowaniu życia politycznego. W Stanach Zjednoczonych np. na kampanie przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi wpłynie z różnych źródeł około miliarda dolarów. Pogorszeniu ulega też jakości pracy mediów, zanika ich funkcja kontrolna wobec świata polityki i finansów. Media podporządkowują się logice rynku, nie dbają o informację, ale o publiczność. W tym systemie polityka staje się towarem.

Prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar największych wyzwań dla systemu demokratycznego upatruje z kolei w zaniku różnic programowych między lewicą i prawicą oraz w postępującej technokratyzacji polityki. Według niego podział na lewicę i prawicę został zastąpiony podziałem na elitę i masy, na ruchy technokratyczne i populistyczne. Poważnym problemem jest również malejąca rola państwa narodowego – demokratycznie wybrane władze na poziomie narodowym nie mają wpływu na stojące przed nimi wyzwania o charakterze globalnym.

Obaj intelektualiści zgodzili się, że obecny model demokracji i kapitalizmu wymaga przebudowy. Nie byli jednak jednomyślni, jak ona ma przebiegać i kto ma ją przeprowadzić.

WNIOSKI

•    Demokracja to system polityczny, który należy postrzegać jako niekończący się proces, a nie ostateczny cel.
•    Stajemy wobec wyzwań, które nie tylko zapowiadają reformę demokracji, ale grożą jej całkowitym rozwiązaniem.
•    Niezbędna jest nieustanna edukacja obywateli, aby dokonywali racjonalnych wyborów politycznych i ekonomicznych. Prawo głosu nie czyni z ludzi automatycznie obywateli – potrzebna jest również odpowiednia wiedza i zaangażowanie.

W kontrapunkcie wzięli udział:

Benjamin R. Barber, Interdependence Movement, USA
Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego, Polska

Dyskusję moderował: Jacek Żakowski, POLITYKA, Polska

 

RAPORT OTWARCIA

REKOMENDACJE

[/wptabcontent]
[/wptabs]