LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Program

ROZMOWY O FUNDAMENTALNYM ZNACZENIU DLA EUROPY

Scenariusze dla Europy, dające szanse na przezwyciężenie kryzysu, zostały określone podczas pięciu sesji plenarnych, kilkunastu paneli dyskusyjnych, debat specjalnych, wykładów, kontrapunktów i wydarzeń dodatkowych. Ich tematyka dotykała najbardziej palących spraw, takich jak rola państwa w gospodarce, granice opiekuńczości państwa, kształt nowego ładu finansowego, przewidywane skutki inflacji, wielokulturowość, problemy demograficzne, zadania nowoczesnej edukacji, wyzwania energetyczne, wpływ kobiet na decyzje ekonomiczne i wielu innych.

W tym roku gościem specjalnym EFNI była Turcja, kraj, który w ostatnich latach zadziwia świat dynamiką swego rozwoju. W ramach Dnia Tureckiego odbyła się sesja plenarna, warsztaty oraz poświęcony temu krajowi program artystyczny.

W programie znalazły się także wydarzenia towarzyszące, a wśród nich m.in.: Akademia Obywatelska Instytutu Lecha Wałęsy, finał konkursu dla młodych firm technologicznych Intel Business Challenge Europe oraz Konkordia – europejskie forum współpracy organizacji pozarządowych.

Natomiast mieszkańcy Sopotu spotkali się z gośćmi Forum podczas otwartych debat, tzw. Zatok dialogu.

PRZEWODNIK PROGRAMOWY EFNI 2012

PROGRAM RAMOWY EFNI 2012

PROGRAM RAMOWY – PDF

Środa, 26 września 2012


14.00 – 15.00 Inauguracja EFNI
15.00 – 16.30 Sesja plenarna: Europejskie interesy i obowiązki wobec świata
PARTNER: ORANGE POLSKA
16.45 – 18.00 Finał Intel Business Challenge Europe
17.00 – 18.15 Panele dyskusyjne
 • Panel dyskusyjny: Europa i Chiny: w kierunku strategii win-win
PARTNER: DELOITTE
 • Panel dyskusyjny: E-gospodarka – szansa dla Europy i Polski
PARTNER: KPMG
 • Panel dyskusyjny: Czego biznes oczekuje od uniwersytetów przyszłości?
PARTNER: TESCO POLSKA
 • Panel dyskusyjny: Jak demografia zmieni społeczną, polityczną i gospodarczą mapę świata?
PARTNER: WPROST
18.30 – 20.00 Premiera filmu dokumentalnego o Zbigniewie Brzezińskim
20.30 – 23.00 Gala otwarcia EFNI z wykładem specjalnym Zbigniewa Brzezińskiego
 • Temat wykładu: Rola Zachodu w świecie bez hegemona
 • Koncert Leszka Możdżera
 • Uroczysta kolacja

Czwartek, 27 września 2012


09.00 – 10.30 Sesja plenarna: Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna
PARTNER: PKN ORLEN
11.00 – 12.15 Panele dyskusyjne / Wykład / Debata
 • Panel dyskusyjny: Koniec ery innowacji?
PARTNER: ENERGA
 • Panel dyskusyjny: Unia Europejska – scenariusze przyszłości
PARTNER: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 • Debata świata biznesu i organizacji pozarządowych: CSR=listek figowy?
PARTNER: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Wykład
  Paul H. Dembinski: Czy ekonomiści wymagają resocjalizacji?
11.00 – 12.00 Zatoki dialogu
 • Henryka Bochniarz: Czy biznesmen powinien być bezwzględny?
 • Magdalena Środa: Minister czy ministra? Język narzędziem walki o równość
12.45 – 14.15 Sesja plenarna: Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?
PARTNER: PZU
14.15 – 16.00 Lunch
16.00 – 17.30 Sesja plenarna: Czy kwoty i parytety mają sens?
PARTNER: DIVERSITY INDEX
18.00 – 19.15 Debata / Kontrapunkt / Panel / Wykład
Debata: Co zrobić, by za 20 lat Polska znalazła się w gronie G20?
PARTNER: CITI HANDLOWY
 • Kontrapunkt
  Temat: Czy Zachodowi grozi ustrojowa rewolucja?
  Dyskutują: Benjamin Barber i Aleksander Smolar
 • Panel dyskusyjny: Jak wolny dostęp do wiedzy zmieni świat?
PARTNER: INTEL
 • Wykład
  Leszek Balcerowicz: Co dalej z euro?
20.15 – 22.00 Wieczór turecki
Wystąpienia oficjalne
Kolacja

Piątek, 28 września 2012


09.00 – 10.30 Sesja plenarna: Unia Europejska i Turcja wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie
11.00 – 12.15 Panel / Wykład / Debata / Kontrapunkt
 • Wizjonerzy 2012 – ogłoszenie wyników rankingu
 • Panel dyskusyjny: Wizjoner kontra kryzys. Jak dzisiaj rozwijać firmę?
PARTNER: Dziennik Gazeta Prawna
 • Debata biznesu z Oburzonymi: Jakich zmian potrzebuje świat? Jak rozwiązać problem narastających nierówności społecznych?
 • Wykład
  George Friedman: Co po Unii? Europa w XXI wieku
 • Kontrapunkt
  Temat: Czy Unia zabija konkurencyjność Europy?
  Dyskutują: Jan Kulczyk i Jerzy Buzek
12.45 – 14.00 Panele dyskusyjne
 • Panel dyskusyjny: Czy UE przeżyje bez europejskich mediów publicznych?
PARTNER: TVP
 • Panel dyskusyjny: Europa – Stany Zjednoczone. Przyszłość transatlantyckiego przywództwa
PARTNER: Wrocław Global Forum
 • Panel dyskusyjny: Jak powinien wyglądać nowy ład finansowy?
PARTNER: PROVIDENT
 • Panel dyskusyjny: Start-up Europe
PARTNER: GOOGLE POLSKA
14.00 – 16.00 Lunch
16.00 – 17.00 Zatoki dialogu
 • Jacek Santorski: Męski styl zarządzania spowodował kryzys. Fakt czy populizm?
 • Witold M. Orłowski: Kiedy skończy się kryzys i jak będzie wyglądał świat po nim?
16.00 – 17.15 Panele dyskusyjne / Wykład / Debata
 • Panel dyskusyjny: Etyczne i ekonomiczne dylematy Europy wobec globalnych wyzwań klimatycznych
PARTNER: GREEN CROSS
 • Wykład
  Benjamina R. Barber: Czy burmistrzowie będą rządzili światem?
 • Debata: Co kupować, co tworzyć samemu? Co powinno być specjalnością polskiej gospodarki?
PARTNER: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Panel dyskusyjny: Czy energetyczna (r)ewolucja uratuje świat?
PARTNER: PGNiG
17.30 – 19:00 Tygrysy Europy – ranking dziennika Rzeczpospolita i PKPP Lewiatan – ogłoszenie wyników
 • Panel dyskusyjny: Czy kryzys polityczny Unii osłabi pozycję Europejskich firm?
PARTNER: RZECZPOSPOLITA
20.00 – 22.00 Gala zamknięcia EFNI z podsumowaniem obrad Forum oraz wykładem specjalnym Bernarda-Henri Lévy’ego
Temat wykładu: Zbudujmy Europę od nowa
Uroczysta kolacja
PARTNER: Instytut Lecha Wałęsy