LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Paneliści i goście

WYSZUKAJ
Jerzy Pomianowski

Jerzy Pomianowski

Podsekretarz stanu ds. polityki pozaeuropejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Więcej informacji