LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Paneliści i goście

WYSZUKAJ
Bahadir Kaleagasi

Bahadir Kaleagasi

Koordynator międzynarodowy TUSIAD, prezydent Instytutu Bosphorus, Turcja

Więcej informacji
Teresa Kamińska

Teresa Kamińska

Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Więcej informacji
Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Partner zarządzający HardGamma Ventures / GammaRebels

Więcej informacji
Jacek Krawczyk

Jacek Krawczyk

Wiceprezydent Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Więcej informacji
Jan Kulczyk

Jan Kulczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments, Przewodniczący Rady Green Cross International

Więcej informacji
Dominka Kulczyk-Lubomirska

Dominika Kulczyk-Lubomirska

Założyciel i wiceprezes Green Cross Poland

Więcej informacji
Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Redaktor naczelny Gazety Giełdy „Parkiet”, z-ca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”

Więcej informacji
Erika Kvapilova

Erika Kvapilova

Dyrektor Programu UN WOMEN na Europę Środkową i Południowo-Wschodnią, Słowacja

Więcej informacji