LIDER CZY STATYSTA? EUROPA W WIELOBIEGUNOWYM ŚWIECIE | PERSPEKTYWA BIZNESU

Paneliści i goście

WYSZUKAJ
Beata Balas-Noszczyk

Beata Balas-Noszczyk

Partner zarządzający Hogan Lovells (Warszawa) LLP Oddział w Polsce

Więcej informacji
Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz

Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Więcej informacji
Markus Beyrer

Markus Beyrer

Prezes Zarządu Österreichische Industrieholding AG, Austria

Więcej informacji
Bielecki-Jan-Krzysztof

Jan Krzysztof Bielecki

Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP

Więcej informacji
15th JULY- LONDON : Philip Blond.  ( Photograph by Graeme Robertson)

Phillip Blond

Filozof, dyrektor think tanku ResPublica, Wielka Brytania

Więcej informacji
Hebryka Bochniarz

Henryka Bochniarz

Prezydent PKPP Lewiatan, wiceprezydent BUSINESSEUROPE

Więcej informacji
Zbigniew Bochniarz

Zbigniew Bochniarz

Profesor wizytujący w Evans School of Public Affairs, University of Washington, Seattle, USA

Więcej informacji
Mark Brailey

Mark Brailey

Dyrektor ds. strategii Intel Corporation na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Wielka Brytania

Więcej informacji
Zbigniew-Brzeziński

Zbigniew Brzeziński

Doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie

Więcej informacji
Jerzy Buzek

Jerzy Buzek

Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Nowych Idei

Więcej informacji